سفارش تبلیغ
صبا

تدریس تمامی دروس تخصصی حسابداری مقطع هنرستان و کارودانش


آدرس پاسداران بوستان نهم پلاک 129 طبقه دوم


09213281010

سرکار خانم باقری

 

تدریس تضمینی دروس حسابداری اصول 1 و 2 _

حسابداری مالی مقدماتی _

حسابداری مالی تکمیلی _

حسابداری صنعتی _ حسابداری حقوق و دستمزد

و حسابداری شرکت ها

.
تاریخ : یادداشت ثابت - شنبه 92/9/24 | 8:32 عصر | نویسنده : خانم باقری |


(کلاس ها ویژه با نوان)


هزینه کلاس های خصوصی


پاسداران


ساعتی 15 هزار تومان


و در کرج


ساعتی 12 هزار تومان


طی 8 الی 10 جلسه


.


(کلاس ها به صورت عمومی هم برگزار می گردد)
تاریخ : یکشنبه 92/9/24 | 9:19 عصر | نویسنده : خانم باقری |

 

تلفن تماس

 

09213281010

 

سرکار خانم باقری

تاریخ : یکشنبه 92/9/24 | 8:55 عصر | نویسنده : خانم باقری |

 

تهیه ی صورتهای مالی

حسابداری دوایر و شعب

تهیه ی لیست حقوق و دستمزد

نرم افزار رافه
تاریخ : یکشنبه 92/9/24 | 8:50 عصر | نویسنده : خانم باقری |


پاسداران بوستان نهم

پلاک 130

طبقه دوم

موسسه بشری
تاریخ : یکشنبه 92/9/24 | 8:43 عصر | نویسنده : خانم باقری |